page loader

AITrans

per a MAYPE

Projecte ERP

Disseny i desenvolupament d'un ERP a mida per a MAYPE, una empresa de serveis de transport amb conductor.

AITrans

Base de dades Gestió de dades

 • Reserves
 • Prereserves
 • Clients i agències - Segmentació
 • Sistemes de tarifes
 • Conductors
 • Vehicles
 • Control d'incidències
 • Integració amb VEOSAT i Google Maps
AITrans

Informes Generació automàtica de reports i documentació

 • Planificació del dia
 • Enviament automàtic de la planificació específica a cada conductor
 • Llistats
 • Pressupostos i proformes
AITrans

Resultats Indicadors estadístics

 • Quadre de comandament
 • Noves reserves
 • Pressupostos
 • Clients i agències
 • Subcontractats
AITrans

Optimitzador Planificació automàtica de rutes diàries

 • Assignació eficient de conductors i vehicles
 • Minimització de distància
 • Minimització de vehicles
 • Planificació segons normativa de tacògrafs - Control de descansos
 • Obtenció d'una solució òptima en pocs minuts