page loader

Política de Cookies

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li informem que aquesta web NO utilitza cap Cookie ni cap altre mètode d'obtenció d'informació sense consentiment del usuari. En aquest enllaç es pot consultar una definició de cookie.

Actualització de la política de cookies

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política sobre Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d'estar adequadament informat sobre l’ús que fem de les cookies.

Data de l’última actualització: 21 de Febrer de 2020