page loader

Microsoft Excel a la PiME

Problemes i solucions

Els fulls de càlcul de Microsoft Excel han estat la solució de gestió per a moltes PiMEs durant molts anys. Però això està a punt de canviar degut a la darrera notícia:

Microsoft bloquejarà Excel

Microsoft ha decidit bloquejar part de les funcionalitats d'Excel degut a la descoberta, per part de Cisco Talos Intelligence, d'un error greu de seguretat que podria infectar l'ordinador amb malware o virus.

Aquest problema podria provocar pèrdua o filtració de dades, control remot del dispositiu o altres afectacions. Davant de la impossibilitat de controlar la situació, Microsoft bloquejarà part de la seva funcionalitat, afectant a milers de documents existents.

Excel error

Moltes PiMEs que depenen d'aquest tipus de documents es veuran afectades i no es preveu cap solució a mig o llarg termini.

Excel: De la solució al problema

En el passat, els fulls de càlcul de Microsoft Excel han permès digitalitzar parcialment a moltes PiMEs. Però el seu ús continuat ha acabat generant problemes que creen un risc a les empreses:

Problemes a la PiME
 • Dependència de fitxers: Risc elevat.
  Pèrdua de dades, corrupció dels fitxers
 • Concurrència de les dades: Risc mig.
  Modificació només per una persona alhora
 • Seguretat: Risc elevat.
  Qualsevol pot veure les dades de l'empresa.
 • Escalabilitat: Risc elevat.
  Creixement de les dades limitat.
 • Usabilitat: Risc mig.
  Sense control ni de la interfície ni de la usabilitat.
 • Dependència de tercers: Risc molt elevat.
  Les dades de l'empresa depenen d'un software extern.

El software fet a mida

Sovint moltes empreses opten per escollir un software comercial per solucionar aquests problemes. Però la realitat, tal i com ja coneixen moltes d'elles, és que no solen encaixar amb el que l'empresa necessita. Són complexos, cal un període d'adaptació, no són flexibles, cars i imposen renovacions de llicències i quotes periòdiques de pagament.

La solució és la creació d'un software a mida, un software fet per a l'empresa i que sigui de l'empresa:

 • Adaptat a les necessitats de l'empresa
  El software s'ajusta a la forma de treballar de l'empresa, no al revés.
 • Escalable
  Permet crèixer progressivament.
 • Modular
  Ampliació del sistema amb noves funcionalitats sense afectar les altres.
 • Sense quotes ni llicències
  El producte és del client, sense quotes ni renovacions de llicències.
 • Seguretat
  Accés autentificat al sistema per a múltiples usuaris, encriptació de les dades.
Problemes a la PiME

Contacta amb nosaltres per a més informació.

Taula comparativa

Microsoft Excel Software comercial Software a mida
Facilitat d'ús
Seguretat
Multiusuari
Adaptat a l'empresa
Escalable
Modular
Sense quotes/llicències
Independència de tercers