page loader

Gestor de treballadors

per a CET Intecserveis

Projecte Gestor de treballadors

Disseny i desenvolupament d'un software per ajudar a la gestió dels treballadors de CET Intecserveis. Intecserveis és una entitat sense ànim de lucre que té com a principal objectiu la creació de llocs de treball, en el sector dels serveis integrals, estables i de qualitat per a persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral.

Gestor de treballadors

Gestió de treballadors Supervisió i seguiment

 • Planificació de serveis diaris
 • Supervisió i avaluació de la feina realitzada
 • Seguiment d'acompanyament
 • Notes individualitzades
 • Compatible amb dispositius mòbils
Gestor de treballadors

Treballador Gestió centralitzada al treballador

 • Dades laborals
 • Certificats i cursos
 • Historial d'assignacions de serveis
 • Gestió de la roba de treball
 • Objectius
Gestor de treballadors

Control Indicadors estadístics

 • Quadre d'absències
 • Quadre de suplències
 • Activitat del staff
Gestor de treballadors

Reports Generació de reports i llistats

 • Report del PAI (Programa d'Acompanyament Individualitzat)
 • Report del Seguiment d'Acompanyament
 • Report del Seguiment per part del Staff
 • Comparativa mensual de la plantilla i ratios
 • Generació automàtica de les dades requerides per la Generalitat de Catalunya