page loader

Container Planner

per a Huayi Compressor Barcelona

Projecte Planificador de distribució

Disseny i desenvolupament d'un sistema de càlcul de distribució de compressors en contenidors, per a Huayi Compressor Barcelona. S'ha dissenyat un algoritme d'optimització adaptat al problema per tal d'obtenir una solució òptima en minuts.

HCB Container Planner

Introducció de dades Formulari de comanda

 • Selecció dels models de compressors i quantitats
 • Selecció del embalatge
 • Selecció del tipus de contenidor
 • Ajustament automàtic de les quantitats segons el tipus d'embalatge i palet
 • Connexió amb la base de dades del catàleg de HCB
 • Disseny responsive (adaptat a dispositius mòbils)
 • Gestió d'usuaris
 • Històric de comandes
HCB Container Planner

Resultats Comanda i distribució

 • Algoritme d'optimització adaptat al problema
 • Generació automàtica del document de comanda
 • Distribució uniforme de compressors en diferents palets
 • Distribució dels palets dins dels contenidors
 • Optimització orientada a maximitzar l'espai dins del contenidor emprant distribucions regulars
 • Optimització regulada per les regles de distribució de pes i dimensions dels palets
 • Emmagatzematge del resultat juntament amb la comanda