page loader

Capillary Tube Selection

per a Huayi Compressor Barcelona

Projecte Capillary Tube Selection

Desenvolupament d'un sistema per calcular les dimensions del tub capil┬Ělar segons les condicions de treball, per a Huayi Compressor Barcelona. S'ha implementat l'algoritme de HCB.

HCB Capillary

Interfície Aplicació online

  • Selecció del model de compressor i refrigerant
  • Connexió amb la base de dades del catàleg de HCB
  • Unitats kCal o BTU
  • Especificació de les condicions de treball
  • Resultat amb les mides dels tubs proposades