page loader

Agrensis Gestió de piscines

per a Agrensis

Projecte Descripció

Desenvolupament d'un sistema de control online de la qualitat de l'aigua de les piscines, per a Agrensis. El sistema disposa d'un backoffice per gestionar les dades recollides i d'una app per iOS que permet recollir les dades remotament.

Agrensis

Backoffice Gestió de les mesures

  • Panell de control per gestionar les mesures de qualitat de les piscines
  • Visualització segons valors nominals i toleràncies
  • Planificació de mesures per data
  • Sistema multiusuari
Agrensis

Reports Llistats

  • Generació automàtica de llistats i informes de les mesures per a cada piscina
  • Informes compatibles amb els formats de la Generalitat
Agrensis

App App iOS

  • App per a la recollida de les mesures de les piscines
  • Disseny enfocat a facilitar l'ús d'entrada de dades
  • Control d'usuaris