page loader

Gestió de Magatzem

per a Acció IT

Projecte Gestor Magatzem

Disseny i desenvolupament d'un gestor de magatzem a mida per a Acció IT.

Gestor de Magatzem

Base de dades Gestió de dades

 • Expedicions
 • Clients
 • Emplaçaments i estructura del magatzem
 • Gestió de caixes
 • Gestió de palets
Gestor de Magatzem

Visualització Panells d'informació al magatzem

 • Disseny a mida per al panell del magatzem
 • Expedicions del dia
 • Llistat d'expedicions del dia següent
 • Distribució de les caixes i palets
 • Quantitats a carregar
 • Actualització automàtica