page loader

Armacell Training Planner

per a Armacell

Projecte Training Planner

Disseny i desenvolupament d'un planificador de formacions a l'empresa per a Armacell Iberia.

Armacell Training Planner

Base de dades Gestió de dades

 • Assistència a formacions
 • Formadors i centres de formació
 • Càlcul automàtic del cost de la formació
 • Equips d'empresa
 • Actualització automàtica dels preus hora dels assistents
Armacell Training Planner

Informes Generació automàtica de reports i documentació

 • RLT
 • Control d'assistència
 • Avaluació
 • Despeses
 • Hores totals de formació
 • Formacions per treballador
 • FUNDAE
Armacell Training Planner

Status Indicadors estadístics

 • Quadre de comandament
 • Despeses reals
 • Bonficacions
 • Estat del pressupost
 • Formacions per equip
 • Hores de formació per equip