page loader

GestionParking

per a GestionParking

Projecte Aplicació web

Disseny i desenvolupament d'un sistema de gestió per als clients de GestionParking, una empresa que ofereix un servei per poder accedir al parking només amb el telèfon.

GestionParking

Aplicació web Gestió de dades

  • Múltiples administradors
  • Llistat de pàrkings per administrador
  • Sistema de reserves
  • Programació d'horaris
  • API Restful per a la gestió externa d'altes i baixes